5 voorbeeldzinnen met «klimatologische»

« Lagere klimatologische temperaturen betekenden lagere gewasopbrengsten, vaker mislukte oogsten en vaker hongersnoden. »
« In samenlevingen die voor hun voortbestaan volledig afhankelijk waren van de landbouw, hadden deze ongunstige klimatologische omstandigheden een ernstige weerslag op de sociale en politieke stabiliteit. »
« De ongunstige klimatologische omstandigheden, de ruige omgeving en de beweging bepalen dat het individu een grotere behoefte heeft aan energie en voedingsstoffen. »
« De klimatologische factoren worden zodanig gewijzigd dat meteorologen de fasen als volgt hebben uitgewerkt: »
« Het lijdt geen twijfel dat dromedarissen met succes kunnen gedijen in alle landen waar de klimatologische omstandigheden niet sterk verschillen van de oorspronkelijke omstandigheden van de soort. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021