6 voorbeeldzinnen met «keizerrijken»

« Hele culturen werden vernietigd, keizerrijken gingen ten onder en de overlevenden werden overgeleverd aan de genade van conquistadores wier hoogste prioriteiten de ontginning van minerale rijkdommen en de uitbuiting van arbeidskrachten waren. »
« Er waren machtige koninkrijken en keizerrijken in Afrika, het Midden-Oosten en Azië die de Europese pogingen tot hegemonie betwistten, maar een groot deel van de wereld werd beheerst door kleinere staten. »
« Een belangrijke opmerking over de Europese koloniale macht: in deze periode werden de Europese bezittingen in de Nieuwe Wereld geconsolideerd en begonnen keizerrijken in plaatsen als India, maar er was geen sprake van grote bezittingen in Afrika, het Midden-Oosten of Oost-Azië. »
« Napoleon beschouwde zichzelf als de geestelijke erfgenaam van Alexander de Grote en Julius Caesar en verklaarde dat hij, als lid van het "beste ras der Caesars", een stichter van keizerrijken was. »
« Met andere woorden, veel naoorlogse conflicten waren een combinatie van onafhankelijkheidsstrijd van Europese keizerrijken en proxy-oorlogen tussen de twee partijen van de Koude Oorlog. De eerste van deze oorlogen vond plaats in Korea. »
« Zo snel als de Europese keizerrijken in de tweede helft van de 19e eeuw groeiden, zo snel stortten zij in de decennia na de Tweede Wereldoorlog ineen, een fenomeen dat bekend staat als dekolonisatie. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021