Voorbeeldzinnen met «khans»

« In het Europa van de jaren 1400 verwarden zij "India", "Cathay" en "Japan" met Azië zelf. Zij hadden een vaag idee dat heel Azië werd geregeerd door khans, gedeeltelijk door de populariteit van het beroemde verslag van de Venetiaanse koopman Marco Polo over zijn reizen in het laatste deel van de 13e eeuw. »
« Twee generaties later kwam Ivan IV aan de macht in Moskou. Ivan IV was, net als zijn grootvader, een zeer succesvol oorlogsleider. Moskovië veroverde een groot deel van het grondgebied van de Mongoolse Gouden Horde en drong ook de Turkse khans in het zuiden terug. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021