Voorbeeldzinnen met «keuren»

« Verschillende vormen van vertegenwoordigende lichamen van de adel, de kerk en (meestal) de steden hadden het recht om nieuwe belastingen goed te keuren; »
« Het parlement had traditioneel het recht om belastingen goed te keuren of te verwerpen, maar een open vraag in het begin van de 17e eeuw was of het ook het recht had om wetten te maken. »
« De Gaulle overleefde de moordaanslagen ternauwernood en werd gedwongen een nieuwe grondwet goed te keuren die aanzienlijke nieuwe bevoegdheden aan het ambt van president gaf. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021