5 voorbeeldzinnen met «koloniseren»

« Engelse Puriteinen begonnen ook de Amerika's te koloniseren in de jaren 1620 en 1630. »
« Niet lang nadat er in Groot-Brittannië veel ruchtbaarheid aan Nieuw-Zeeland was gegeven, werden er pogingen ondernomen om Nieuw-Zeeland te koloniseren. De Britten kwamen naar Nieuw Zeeland in 1840. »
« De Arabieren volgden ook de patronen van de Griekse en Romeinse veroveraars bij het koloniseren van de plaatsen die zij veroverden. In het begin vestigden zij zich in garnizoenen en administratieve steden, maar zij stichtten ook gemeenschappen binnen de veroverde steden. »
« Bovendien waren de Afrikaanse staten niet alleen in staat om de Europeanen met succes te bestrijden, maar maakten de Afrikaanse ziekten het voor grote aantallen Europeanen onmogelijk om een groot deel van het Afrikaanse grondgebied te koloniseren of te bezetten. »
« Van daaruit voeren zij naar Alaska en vervolgens langs de westkust van Noord-Amerika, waar zij kleine kerken en forten stichtten, maar zonder het gebied te koloniseren (d.w.z. dat zij meestal niet bleven en er geen gezinnen stichtten). »
definiciones-de.com - 1998 - 2021