6 voorbeeldzinnen met «kritiek»

« Erasmus kreeg kritiek van sommige van zijn superieuren binnen de Kerk omdat hij niet officieel gemachtigd was om zijn studies en vertalingen uit te voeren; maar uiteindelijk produceerde hij een uitvoerig geannoteerde hertaling van het Nieuwe Testament met talrijke correcties. Belangrijk is dat deze correcties niet alleen een kwestie van grammatica waren, maar ook van betekenis. »
« Descartes probeerde geloof en twijfel aan een diepgaande logische kritiek te onderwerpen en vroeg zich af wat absoluut zeker kon zijn als filosofisch uitgangspunt. »
« Rousseau werd bekend toen hij in 1749 een opstelwedstrijd won. Hij schreef een vernietigende kritiek op de Franse samenleving van zijn tijd en beweerde dat de zogenaamde "beschaving" een corrupte façade was die het natuurlijke morele karakter van de mensheid ondermijnde. »
« Op zijn best was het vroeg negentiende-eeuwse conservatisme een consequente kritiek op het geweld, de oorlog en de instabiliteit waarmee de Revolutie en de Napoleontische oorlogen gepaard waren gegaan. »
« Terug in Duitsland verscheen voor het eerst kritiek op de keizer in de reguliere pers, en honderdduizenden arbeiders protesteerden tegen de verslechterende economische omstandigheden. »
« Het was een populaire kritiek lang na de oorlog om de Franse en Britse leiders te belasteren omdat ze bereid waren zoveel aan Hitler toe te geven, terwijl een krachtige gemilitariseerde reactie de sluier van de nazi-oorlogsmachine had kunnen doorsnijden voordat deze klaar was voor een grootschalige aanval. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021