Voorbeeldzinnen met «karakteriseren»

« Hoewel het verleidelijk is om het Europese intellectuele leven vóór 1000 n.C. te karakteriseren als onderdeel van een "duister tijdperk", was dit in de elfde eeuw duidelijk niet langer het geval. »
« Een eenvoudige manier om de groei van de Nederlandse handelsmacht te karakteriseren was dat de Nederlanden na de Renaissance Noord-Italië vervingen als het hart van de Europese handel zelf. »
« Leonid Brezjnev zou tot 1982 aan de macht blijven en toezicht houden op een lange periode van wat historici vaak als stagnatie karakteriseren: het Sovjetsysteem, met inbegrip van de nominale naleving van het marxisme-leninisme, zou blijven bestaan, maar zelfs de elites lieten het idee varen dat een "echt" communisme haalbaar was. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021