Voorbeeldzinnen met «kerkdiensten»

« Alle kerkdiensten werden in het Latijn gehouden, maar sommige priesters verstonden het Latijn niet of nauwelijks (het was in Europa allang niet meer als volkstaal gangbaar). »
« Calvijn merkte op dat slechts enkele parochianen in kerkdiensten in staat leken het belang en de complexiteit van de Schrift te begrijpen, terwijl de meesten onverschillig of onwetend waren. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021