Voorbeeldzinnen met «kerkelijken»

« De lagere kerkelijken waren, op hun beurt, gewone burgers, vaak afkomstig uit de gelederen van de boeren die zij dienden vanuit een van de kleine parochiekerken die het landschap bezaaiden. »
« Alleen al door de geografische afstand tussen Rome en de Europese koninkrijken oefenden de pausen in de praktijk niet veel gezag uit over de verschillende nationale kerken, en de hoge kerkelijken van de Europese koninkrijken waren doorgaans nauwer verbonden met hun respectieve koningen dan met Rome. »
« Tegelijkertijd bleven elitaire kerkelijken (waaronder de pausen zelf) als vorsten leven. »
« Al snel verspreidde het protestantisme zich over het hele rijk, vooral onder elites, kerkelijken en de goed opgeleide stedelijke klassen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021