Voorbeeldzinnen met «ketterse»

« Hoewel de meeste Europeanen (met uitzondering van de Joodse gemeenschappen, de weinige overgebleven heidenen en leden van ketterse groeperingen) tegen de 11e eeuw een religieuze identiteit waren gaan delen, was Europa politiek gezien gefragmenteerd. »
« Het verschil tussen de protestantse kerken en de vroegere ketterse bewegingen was dat de Kerk niet in staat was ze uit te roeien of ze in de katholieke praktijk op te nemen. »
« Inquisities bestonden al sinds de Middeleeuwen - de eerste vond plaats in 1184 en was gericht tegen een ketterse beweging in Zuid-Frankrijk - maar het waren altijd kortetermijnreacties op ketterij. Onder Paulus III werd de inquisitie een permanent onderdeel van de Kerk. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021