5 voorbeeldzinnen met «kaliefen»

« Het was dus onder het leiderschap van kaliefen die niet verwant waren met de familielijn van Mohammed dat de Arabische veroveringen niet alleen werden voortgezet, maar zich ook stabiliseerden in de vorm van een echt rijk. »
« De Abbasidische kaliefen waren de leiders van de politieke en spirituele ordes van hun samenleving, en probeerden ervoor te zorgen dat alles, van de wet tot de handel tot de religieuze praktijk, soepel en eerlijk verliep. »
« De Abbasidische kaliefen dwongen eerlijke handelspraktijken af en gebruikten hun goed getrainde legers in de eerste plaats om goede handelsroutes veilig te stellen, om eerlijke belastinginning af te dwingen en om incidentele opstanden de kop in te drukken. »
« De kaliefen zelf waren vanaf 945 geëerde gevangenen geworden van machtigere invasielegers, en de gebieden van het vroegere kalifaat waren verdeeld onder talrijke sultans, een Arabisch woord dat eenvoudig "heerser" betekent. »
« Veel van deze sultans zochten erkenning bij de gevangen kaliefen als een vorm van geestelijk en politiek ruilmiddel, maar het eindresultaat was dat de kaliefen zelf geen politiek gezag meer uitoefenden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021