Voorbeeldzinnen met «knoopte»

« Vijftig jaar later echter bekeerde een andere Khan, Boris I, zich tot het christendom en knoopte diplomatieke betrekkingen aan met Constantinopel. »
« In Genève begon Calvijn te werken aan de christelijke theologie en knoopte al spoedig nauwe banden aan met het stadsbestuur. Het resultaat van zijn werk was het calvinisme, een aparte protestantse denominatie die in veel opzichten verschilde van het lutheranisme. »
« Langzaam knoopte hij de zak met menselijke resten weer dicht en weende. »
« Terwijl ze de vijf dagen oude baby wiegde, knoopte Lori een gesprek aan met een verpleegster die een te vroeg geboren kind verzorgde. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021