Voorbeeldzinnen met «krijgsheer»

« Terug in Italië arriveerden de Hunnen, onder leiding van de legendarische krijgsheer Attila, aan het eind van de jaren 440, en drongen in 451 op tot aan de poorten van Rome. »
« Italië zelf hield stand tot 476, toen een Ostrogotische ("Oost-Gothische") krijgsheer genaamd Odoacer de laatste keizer afzette en zichzelf koning van Italië verklaarde; de Romeinse keizer van Constantinopel (die weinig keus had) keurde Odoacers gezag in Italië goed in ruil voor een nominale belofte van trouw. »
« Zelfs toen zorgden invallen van de Mongolen, de latere invasie van de Centraalaziatische krijgsheer Temur en de voortdurende onenigheid tussen Turkse stammen ervoor dat Perzië zelden langer dan een paar decennia als staat verenigd was; »
« Ismail smolt drie verschillende identiteiten samen om zijn heerschappij te bevorderen: hij was een Turkse krijgsheer, een sji'itische soefi piraat en (beweerde hij) de erfgenaam van de pre-islamitische politieke traditie van Perzië. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021