5 voorbeeldzinnen met «ketterij»

« In die tijd gaven de meeste christenen polytheïsme en ketterij de schuld van de val van Rome: het was de toorn van God over een zondige samenleving. »
« In het verleden deed de Kerk weliswaar haar best om ketterij uit te roeien, maar het was niet nodig om een formele censuur op te leggen. Geschreven materiaal kon niet in massaproductie worden vervaardigd, zodat de enige ideeën die zich snel verspreidden, dat deden via mond-tot-mondreclame. »
« De inquisitie bestond om tekenen van ketterij, waaronder het protestantisme, op te sporen in gebieden die onder katholieke controle stonden. »
« Inquisities bestonden al sinds de Middeleeuwen - de eerste vond plaats in 1184 en was gericht tegen een ketterse beweging in Zuid-Frankrijk - maar het waren altijd kortetermijnreacties op ketterij. Onder Paulus III werd de inquisitie een permanent onderdeel van de Kerk. »
« Het doel van de Jezuïeten was het protestantisme en de ketterij te bestrijden, door een militante arm van geleerde soldaten te vormen die ter beschikking van de Paus stonden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021