9 voorbeeldzinnen met «kooplieden»

« In Noord-Amerika vestigden Nederlandse kooplieden zich voor het eerst op het eiland Manhattan. »
« De oude rivalen van Venetië, de kooplieden van Genua en Florence keken ook naar het westen. »
« Terwijl de kooplieden in Londen, Bristol en Liverpool hun zakken vulden, doorstonden de Afrikanen die door de onderneming werden verhandeld een nachtmerrie van ellende, ontbering en ontworteling. »
« Deze mannen, advocaten, drukkers en kooplieden, voerden een propagandacampagne parallel aan de gewelddadige campagne van de Sons of Liberty. »
« Deze kooplieden waren niet geïnteresseerd in de filosofie achter het verlangen van de kolonisten naar vrijheid; hun motief was veeleer dat het feit dat de Amerikaanse kolonisten geen Britse goederen invoerden, hun handel schaadde. »
« De Sons of Liberty hielpen ook de smokkelacties van de kooplieden te beschermen; smokkel was van cruciaal belang voor de kolonisten om hun boycot van Britse goederen te kunnen handhaven. »
« Amerikaanse boeren en kooplieden klagen bij president Jefferson, terwijl de Franse keizer Napoleon Bonaparte hem toefluistert: "U zult voortaan koning zijn." Deze afbeelding illustreert een van de vele politieke strubbelingen in de jaren na de strijd om de grondwet te ratificeren. »
« Terwijl rijke kooplieden en planters de kern vormden van de Federalistische leiders, kwamen de leden van de Democratisch-Republikeinse genootschappen in steden als Philadelphia en New York uit de gelederen van de ambachtslieden. »
« De geïndustrialiseerde produktie begon in New England, waar rijke kooplieden door waterkracht aangedreven textielfabrieken bouwden (en fabriekssteden om ze te ondersteunen) langs de rivieren van het noordoosten. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021