12 voorbeeldzinnen met «koloniale»

« Het ontstaan van de koloniale samenlevingen in Amerika bracht inheemse Amerikanen, Afrikanen en Europeanen voor het eerst samen, waarbij de nadruk kwam te liggen op de radicale sociale, culturele en religieuze verschillen die hun vermogen om elkaar te begrijpen belemmerden. »
« In hun visie op de koloniale samenleving zou iedereen zijn of haar plaats kennen. »
« 3.2 Koloniale rivaliteiten: Nederlandse en Franse koloniale ambities »
« Het koloniale mercantilisme, dat in feite een protectionistische politiek was ten gunste van de natie, was gebaseerd op verschillende factoren: kolonies die rijk waren aan grondstoffen, goedkope arbeidskrachten, koloniale loyaliteit aan de plaatselijke regering, en controle over de handel over zee. »
« De Engelse kroon vervolgde Quakers in Engeland, en koloniale regeringen waren al even hard; Massachusetts executeerde zelfs verschillende vroege Quakers die daarheen waren gegaan om te bekeren. »
« William Byrd II uit Westover, Virginia, is een voorbeeld van koloniale adel; een rijke planter en slavenhouder, die bekend staat om de stichting van Richmond en om zijn dagboeken waarin het leven van een herenplanter wordt beschreven. »
« Naast de koloniale adel namen namelijk ook de gewone kolonisten in de koloniën deel aan de vlaag van consumptie-uitgaven voor goederen uit Groot-Brittannië. Thee, bijvoorbeeld, werd beschouwd als de drank van het Keizerrijk, met of zonder de modieuze theeserviezen. »
« De koloniale trots was groot; het leven onder de Britse grondwet en het verslaan van de gehate Franse katholieke dreiging brachten grote vreugde onder de Britse protestanten in het hele rijk. »
« De wet was bedoeld om het voor koloniale kooplieden, met name zeelieden uit New England die zich stelselmatig met illegale handel bezighielden, gemakkelijker te maken de keizerlijke wet na te leven. »
« Vóór de wet van 1764 werden koloniale overtredingen van de Navigation Acts berecht door plaatselijke rechtbanken, waar sympathiserende koloniale jury's weigerden om handelaars die terechtstonden te veroordelen. »
« Op deze manier hielp Paine de koloniale ontevredenheid naar de koning zelf te kanaliseren in plaats van, zoals tot dan toe het geval was geweest, naar het Britse parlement, een gewaagde zet die wees op de wens een nieuwe politieke orde te scheppen waarin de monarchie volledig werd afgezworen. »
« Tijdens het koloniale tijdperk hadden rijke planters en kooplieden in de Amerikaanse koloniën hun gedrag gemodelleerd naar dat van de Britse heersende klasse, die in haar sociale orde eerbied eiste voor mensen van lagere rang. Oude gewoonten zijn moeilijk af te leren. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021