Voorbeeldzinnen met «koopman»

« Deze reis was zeer riskant, maar als een Romeins koopman de reis kon maken en met een ruim vol zijde naar Rome kon terugkeren, verdiende hij honderd maal zijn investering aan winst. »
« Mohammed groeide op als koopman, trouwde met een rijke en intelligente weduwe genaamd Khadija (die oorspronkelijk zijn werkgever was) en reisde met karavanen. »
« Marco Polo was een Venetiaans koopman die naar het hof van de Mongoolse Khan Kublai was gereisd en uiteindelijk naar Europa terugkeerde, maar zijn verslag versterkte alleen maar hoe ver en moeilijk het was om Azië te bereiken via de gebruikelijke oostelijke routes. »
« De gemiddelde boer of koopman, zelfs de vrij welvarende, bezat slechts een paar sets kleren, die in de loop der tijd eerder werden gerepareerd dan vervangen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021