8 voorbeeldzinnen met «kende»

« De hebzucht van Spanje kende blijkbaar geen grenzen, want groepen ontdekkingsreizigers zochten naar de volgende trofee van onmiddellijke rijkdom. »
« Ondertussen kende het 18e eeuwse New York een verscheidenheid aan mensen en religies, naast Nederlanders en Engelsen waren er Franse protestanten (Hugenoten), Joden, Puriteinen, Quakers, Anglicanen, en een grote slavenbevolking. »
« In tegenstelling tot andere kolonies kende Pennsylvania in zijn vroege geschiedenis geen grensoorlog met inheemse volkeren. »
« Charbonneau kende het land beter dan de Amerikanen, en Sacagawea bleek op vele manieren van onschatbare waarde, niet in het minst omdat de aanwezigheid van een jonge vrouw en haar baby vele groepen ervan overtuigde dat de mannen geen oorlogsgroep waren en geen kwaad in de zin hadden. »
« De enige mensen die ik kende die eraan hadden geleden, waren eraan gestorven, na te zijn afgedaald in een wereld van zoveel pijn en lijden dat hun dierbaren zo ver gingen om voor hen te bidden dat ze zouden sterven. »
« Maurice Hamonneau kende dat magische gevoel al. »
« Zo werd het petekind van Kipling gedoopt met de naam van zijn eigen zoon in het Frans..., en een andere vader kende de hoop en vreugde die Kipling had ervaren toen hij zijn zoon man zag worden. »
« Omdat hij die weg niet kende, nam hij een bocht met te hoge snelheid. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021