Voorbeeldzinnen met «klerken»

« Slaven dienden zelfs als klerken in overheidsbureaucratieën, bij de politie en bij de stadswacht. »
« De mannelijke leden van de bourgeoisie waren fabriekseigenaren, klerken, commerciële en staatsbureaucraten, journalisten, artsen, advocaten en alle anderen die in die dubbelzinnige klasse van "zakenlieden" vielen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021