Voorbeeldzinnen met «koppelen»

« Het lijkt erop dat de Perzische koningen het heel belangrijk vonden om een beeld van weldadigheid te handhaven, om hun macht te koppelen aan sympathie voor hun onderdanen, in plaats van te proberen hun onderdanen tot onderwerping te terroriseren. »
« Wat echter veranderd was, was dat de impuls om moraliteit te koppelen aan een code van schaamte in het Victoriaanse tijdperk geseculariseerd was om op alles van toepassing te zijn, vooral op de economie. Kortom, er was een moreel verband tussen deugdzaamheid en economisch succes. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021