6 voorbeeldzinnen met «krijgers»

« In de oudheid werd het land overheerst door krijgers te paard, die door de gevestigde volkeren van Mesopotamië in het westen over het algemeen als "barbaren" werden beschouwd. »
« De Hunnen waren krijgers uit de steppen van Centraal-Azië: deskundige ruiters, bekwame krijgers, ongebonden aan een bepaald land. »
« In 500 CE bekeerden Clovis en een paar duizend van zijn elite krijgers zich tot het Latijnse Christendom, niet zozeer uit een gevoel van vroomheid als wel om praktische redenen: hij was van plan om de Visigoten van Spanje aan te vallen, Arische Christenen die heersten over de oude Latijns Christelijke Romeinen. »
« De achtergrond van de kruistochten was de macht van een specifieke groep nomadische krijgers in het Midden-Oosten, de Seltsjoeken. »
« De Turken waren nomadische krijgers, georganiseerd in confederaties van stammen (de Seltsjoeken waren slechts de hoofdstam en niet de echte heersers tijdens de eerste migratiegolf), doeltreffend in oorlogsvoering maar over het algemeen slecht in het vestigen van stabiele regeringen. »
« In de daaropvolgende decennia verwierven zij een geduchte reputatie als ghazi's, heilige krijgers, maar zij trachtten ook het land van voormalige Byzantijnse onderdanen in te nemen zonder daarbij buitensporige verwoestingen aan te richten of wreedheden te begaan (tegen zowel moslims, christenen als joden). »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021