7 voorbeeldzinnen met «katholiek»

« Columbus was een vroom katholiek en had, voordat hij naar het westen voer, met Ferdinand en Isabella afgesproken dat een deel van de verwachte rijkdom van zijn reis zou worden gebruikt om de strijd tegen de Islam voort te zetten. »
« Als vroom katholiek was Hendrik aanvankelijk tegen de reformatie. Paus Leo X gaf hem zelfs de titel van "Verdediger van het Geloof". »
« In 1841 bleek uit een rapport dat 164 stammen katholiek waren. »
« Alle leden van de Nationale Vergadering waren mannen. Bijna allemaal katholiek - een paar waren protestant, maar geen joods. »
« De Maistre betoogde dat de mens onverlicht is, niet in de laatste plaats omdat hij (als overtuigd katholiek) geloofde dat alle menselijke zielen bezoedeld zijn door de erfzonde. Als mensen te veel vrijheid krijgen, zullen zij zich altijd overgeven aan verdorvenheid. »
« Bij analyse werd de "echte" identiteit van een bepaald "volk" moeilijker te onderscheiden. Waren Duitsers bijvoorbeeld mensen die Duits spraken, of die in Midden-Europa woonden, of die lutheraan of katholiek waren, of die dachten dat hun voorouders uit hetzelfde gebied kwamen waar zij zelf geboren waren? »
« Toch was 35% van de Duitsers katholiek, vooral in het zuiden, en de katholieke Centrumpartij ontstond in 1870 om hun belangen te behartigen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021