Voorbeeldzinnen met «kleiner»

« Het zuidelijke koninkrijk Juda was armer, kleiner en conservatiever; het was in Juda dat de profetische beweging werd geboren. »
« De meeste strijders waren Arabieren uit Arabië zelf, samen met Arabieren die zich in Syrië en Palestina hadden gevestigd en later werden gerekruteerd. Een kleiner percentage bestond uit niet-Arabieren die zich bekeerden en zich bij de legers aansloten. »
« Engelse schepen waren kleiner en wendbaarder, hun kanonnen waren sneller en makkelijker te herladen, en Engelse kapiteins wisten beter dan hun Spaanse tegenhangers hoe ze in de wispelturige Kanaalwinden moesten zeilen, wat een ramp betekende voor de Spaanse vloot. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021