Voorbeeldzinnen met «koninginnen»

« De farao's van het Nieuwe Rijk communiceerden met de koningen en koninginnen van het Hettitische Rijk en de heersers van de Kassieten en Assyriërs; het was normaal dat heersers naar elkaar verwezen als "broer" of "zuster". »
« In deze tijd verwachtten koningen en koninginnen respect en eerbied, maar opvallend afwezig was enig beroep op wat later het "Goddelijke Recht" van vorsten om te heersen werd genoemd. »
« Zelfs koninginnen hadden meestal beperkte toegang tot echte politieke macht, omdat zij dienden als "koningin consorten", echtgenotes van koningen, en deze laatsten hadden volledige politieke controle, veel vaker dan "zwangere koninginnen", heersers in hun eigen recht die de macht konden delen met hun koninklijke echtgenote. »
« De conclusie is dat de Engelse koningen en koninginnen de wetgevers niet konden dwingen hun belastingen te betalen zonder te smeken, te pleiten, te overreden en te onderhandelen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021