Voorbeeldzinnen met «kunstvoorwerpen»

« Uit deze beschaving zijn prachtige kunstvoorwerpen en verbazingwekkende mythen en gedichten bewaard gebleven, maar het was ook een van de meest roofzuchtige beschavingen die we uit de oude geschiedenis kennen. »
« De Uspenski-kathedraal is niet de enige plaats waar zich de kunstvoorwerpen van de orthodoxe kerk bevinden. In het klooster van New Valamo, bijvoorbeeld, bevindt zich een uit Konevitsa meegebrachte beeltenis van de Maagd, de oudste icoon in Finland, waarvan wordt gezegd dat hij wonderbaarlijke deugden bezit. »
« Deze unieke kunstvoorwerpen en de sfeer die zij scheppen in hun omgeving hebben mij het gevoel van eeuwige schoonheid onthuld, vergezeld van het plechtige ruisen van de bladeren van de geschiedenis. »
« Toen het water van het Sevanmeer in Transkaukasië zich terugtrok, liet het de overblijfselen van een ondergelopen stad achter, waarbij niet alleen waardevolle kunstvoorwerpen tevoorschijn kwamen, maar ook menselijke skeletten die door archeologen op ongeveer 1000 v.C. werden gedateerd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021