7 voorbeeldzinnen met «kusten»

« Er waren vier belangrijke regio's langs de kusten of in de buurt van het oostelijke Middellandse-Zeegebied die de thuisbasis waren van de grote Bronstijdstaten: Griekenland, Anatolië, Kanaän en Mesopotamië, en Egypte. »
« Na verloop van tijd verspreidden de Griekse kolonies zich over de Middellandse Zee naar Spanje in het westen en de kusten van de Zwarte Zee in het noorden. »
« De directe kennis van de Grieken van de wereld strekte zich uit tot de kusten van de Middellandse Zee, de Zwarte Zee, Egypte en Perzië, want dit waren de gebieden die zij hadden gekoloniseerd of waarmee zij via de handel in contact stonden. »
« De belangrijkste Griekse import die de Romeinse kusten bereikte was, naast filosofie en architectuur, de retorica: het beheersen van woorden en taal om mensen te overtuigen en argumenten te winnen. »
« Afrika was vóór de 19e eeuw nooit door Europeanen gekoloniseerd, met uitzondering van betrekkelijk kleine gebieden langs de kusten. »
« Evenzo controleerden de Europeanen vanaf de jaren 1850 slechts kleine gebieden aan de kusten, waarvan vele niet veel meer waren dan handelsposten. »
« De zeeën van Europa, en vooral de Britse kusten, zijn getuige van deze ongelukkige menselijke ingreep. De boosdoener: fosfaten, zouten die in hoofdzaak afkomstig zijn van de detergenten die wij gebruiken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021