Voorbeeldzinnen met «kleurrijk»

« De Egyptenaren hadden een kleurrijk en gedenkwaardig geheel van godsdienstige overtuigingen, die het leven van de koningen beheersten, die niet alleen beweerden afspiegelingen of dienaren van de goden te zijn, maar de goden zelf op aarde. »
« Een bijzonder kleurrijk moment in de Bulgaarse geschiedenis was Krum, de Bulgaarse Khan, die rond 810 de schedel van een vermoorde keizer in een kelk veranderde om te toosten op zijn overwinning op een Byzantijns leger. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021