7 voorbeeldzinnen met «kilometers»

« Archeologen hebben werktuigen van obsidiaan uit Çatal Höyük ontdekt op honderden kilometers afstand van Çatal Höyük zelf; het is dus duidelijk dat deze nederzetting al deel uitmaakte van handelsnetwerken over lange afstand, waarbij obsidiaan tegen andere goederen werd geruild met andere steden en dorpen. »
« Met behulp van de zwaartekracht alleen konden de Romeinen water tientallen kilometers vervoeren, niet alleen in Rome maar ook in andere grote steden van het Rijk. »
« Toen Europese ontdekkingsreizigers in de 16e eeuw permanente banden begonnen aan te knopen met Aziatische koninkrijken en rijken, vestigde de islam zich in verschillende regio's van India tot de Stille Oceaan, duizenden kilometers verwijderd van zijn centrum in het Midden-Oosten. »
« Zijn kooplieden reisden van Spanje tot China, en het onderhield diplomatieke betrekkingen met de heersers van gebieden die duizenden kilometers van Bagdad verwijderd waren. Het kalifaat bereikte zijn hoogtepunt tijdens het bewind van kalief Haroen al-Rasjid (r. 786-809). »
« De Europese bevolkingscentra lagen uiteraard honderden of duizenden kilometers verderop en de plaatselijke bevolking bestond voor het merendeel uit joden en moslims die een hekel hadden aan de wrede indringers. »
« In de loop van de eeuw streden deze staten om hun positie en macht, niet alleen in Europa, maar ook overzee: hele oorlogen werden uitgevochten tussen de grote mogendheden, duizenden kilometers ver van Europa zelf. »
« Met de goedkope en snelle spoorwegen en het vervoer per stoomschip kon voedsel niet alleen honderden of zelfs duizenden kilometers reizen van de plaats waar het werd verbouwd of gevangen naar de plaats waar het werd geconsumeerd, maar onderging ook het dagelijkse voedingspatroon zelf ingrijpende veranderingen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021