Voorbeeldzinnen met «kruisen»

« Toen de omstandigheden rond 70.000 jaar geleden opwarmden, verspreidde een andere golf Homo sapiens sapiens zich naar het Midden-Oosten en Europa en begon zich te kruisen met en - waarschijnlijk - langzaam te doden Neanderthalers, die kort daarna verdwenen. »
« Deze vroege bewegingen hadden ook de neiging om de liberale en nationalistische bewegingen te kruisen, omdat zij een visie deelden van eerlijker en rechtvaardiger wetten en een menselijker sociale orde, in tegenstelling tot de onderdrukking die alle drie de bewegingen met het conservatisme associeerden. Weinig socialisten uit deze periode geloofden dat geweld nodig zou zijn om de maatschappij te veranderen. »
« Mensen die lijden aan het "krokodillentranen-syndroom" laten tranen wanneer hun mond watertandt. Deze aandoening, die meestal het gevolg is van letsel, wordt veroorzaakt door het kruisen van zenuwen die verbonden zijn met de speeksel- en lacrimale klieren. Lijders huilen letterlijk wanneer hun eetlust wordt opgewekt. »
« De scenografie van een zwarte mis bestaat uit omgekeerde kruisen, zwarte lijkwaden, donkere kaarsen met hun voet in schedels en voortdurende godslasteringen aan God. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021