5 voorbeeldzinnen met «klassieken»

« Dat onderwijsprogramma bleef intact tot in de twintigste eeuw, met de studie van de klassieken als kenmerk van het elite-onderwijs, totdat het begon te worden verdrongen door de meer gespecialiseerde disciplinaire studies van het moderne universitaire systeem dat tegen het einde van de negentiende eeuw tot stand kwam. »
« En, wat belangrijk is, het was mogelijk om een goed mens te worden door eenvoudigweg de klassieken te bestuderen - alle belangrijke figuren uit de Renaissance waren christenen, maar zij benadrukten dat iemands morele status kon en moest worden gevormd door de navolging van de oude deugden, gecombineerd met christelijke vroomheid. »
« Met andere woorden, het lezen van de klassieken inspireerde de denkers van de Renaissance om de grote schrijvers en filosofen van het oude Griekenland en Rome na te volgen en zo poëzie, filosofie en theorie te creëren op gelijke voet met die van een Aristoteles of een Cicero. »
« In de 16e eeuw werd de studie van de klassieken een essentieel onderdeel van de eigen opvoeding van de elite, en sloot zich aan bij de middeleeuwse scholastieke tradities (of raakte in onbruik) in scholen en universiteiten. »
« De studie van de klassieken, een hoog niveau van literaire verfijning en een solide basis van praktische handelskennis (uiteraard wiskunde en boekhouding) werden gecombineerd in de humanistische opvoeding. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021