Voorbeeldzinnen met «klassiek»

« -Hoe kun je dat zeggen? Het is een klassiek ontwerp dat dateert uit de Venetiaanse tijd. »
« Een groot deel van de Renaissance begon als een poging om de Griekse en Romeinse kunst en wetenschap te imiteren of te kopiëren (correspondentie in klassiek Latijn bijvoorbeeld), maar in de loop van de decennia sloegen de leidende denkers van de Renaissance nieuwe wegen in, nog steeds geïnspireerd door de klassieken, maar ook op zoek naar eigen scheppend vermogen. »
« Petrarca schreef aan zijn vrienden en kennissen in klassiek, grammaticaal onberispelijk Latijn (in tegenstelling tot het vaak slordige en foutloze Latijn van de Middeleeuwen) en moedigde hen aan de klassieken te leren evenaren in hun schrijven, denken en waarden. »
« De kunst en de wetenschap van de Renaissance hebben een enorme invloed gehad. Hoewel het proces vele decennia in beslag nam, verspreidden zowel de humanistische wetenschap en het onderwijs enerzijds, als de klassiek geïnspireerde kunst en architectuur anderzijds, zich in de loop van de 15e eeuw tot buiten Italië. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021