Voorbeeldzinnen met «koorts»

« Ze had hoge koorts, een teken dat de infectie zich had verspreid naar haar bloed. »
« Titus deed zijn best om de slachtoffers van deze drie rampen te helpen, maar werd daarna door koorts bevangen en stierf in 81 n. Chr. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021