Voorbeeldzinnen met «kostten»

« Fysiotherapie en medicatie kostten ons al vier uur per dag, en we maakten ook lange wandelingen om haar longen te versterken. »
« Het herstel van de orde in Zuid-Italië vergde een grote militaire operatie, de zogenaamde Bandietenoorlogen, die in drie jaar meer levens kostten dan de eenwordingsoorlogen zelf. »
« Zo zetten groepen "partizanen" (d.w.z. opstandelingen) succesvolle verzetsbewegingen op die de Duitsers manschappen en middelen kostten. »
« De getto's alleen al kostten het leven aan ongeveer 500.000 mensen door verhongering en ziekte. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021