5 voorbeeldzinnen met «kruisvaarders»

« De kruisvaarders, voornamelijk Franse ridders, heroverden Jeruzalem in juni 1099 te midden van afschuwelijke slachtpartijen. »
« Een andere ramp deed zich voor in 1199, toen Constantinopel zelf werd binnengevallen en geplunderd door kruisvaarders (tijdens de Vierde Kruistocht) uit West-Europa, die geacht werden uit te varen om in het Heilige Land te vechten. »
« Een groot deel van de impuls voor de kruistochten kwam van het feit dat Urbanus II de kruisvaarders onbeperkte boetedoening aanbood, wat betekende dat iedereen die deelnam aan de kruistocht al zijn zonden kwijtgescholden zou krijgen; bovendien mochten pelgrims nu gewapend zijn. »
« Veel kruisvaarders waren kleine heren of landloze ridders, mannen die thuis weinig vooruitzichten hadden, maar die nu de kans kregen om iets van zichzelf te maken in naam van de bevrijding van het Heilige Land. De meeste kruisvaarders combineerden dus ambitie en hebzucht met oprechte christelijke vroomheid. »
« De kruisvaarders arriveerden dus precies op het moment dat de moslimstrijdkrachten diep verdeeld waren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021