Voorbeeldzinnen met «kwade»

« De productieve laat-betaler stelt een kwade plicht uit door eerst andere taken te verrichten waarvoor hij of zij geen tijd heeft gehad. »
« Het duurde echter tot 1994 voordat harde bewijzen van de kwade trouw van de tabaksindustrie aan het licht kwamen. »
« Het kwade ligt, net als het goede, ten grondslag aan ieder individu; dit maakt deel uit van de psychologie van de archetypen, zoals gedefinieerd door Carl Jung. Demonische aanroepingen wekken of bekrachtigen die "Mr. Hyde" in ieder van ons, maar er is een kracht die het vrijmaakt, er is "iets" dat het kwaad aantrekkelijk maakt. »
« Soms kan een ondoordachte opmerking, zelfs zonder kwade bedoelingen, ernstigere gevolgen hebben. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021