Voorbeeldzinnen met «krachtpatsers»

« Drie decennia geleden ontdekten biologen dat deze kleine krachtpatsers DNA bevatten dat veel lijkt op dat van oude bacteriën. »
« In de toekomst werden veel kloosters economische krachtpatsers, die grote stukken land bezaten en hun producten met een gezonde winst verkochten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021