Voorbeeldzinnen met «kastelen»

« Honderden van deze kastelen en ommuurde steden zijn in heel Europa bewaard gebleven. »
« Een andere verandering in de militaire technologie was de komst van kanonnen, die de doeltreffendheid van kastelen volledig ondermijnden. »
« De Spaanse vorsten tastten ook de privileges van hun eigen adel aan, waarbij zij in sommige gevallen de kastelen van weerspannige edelen letterlijk verwoestten en de edelen dwongen hulde te komen brengen aan het hof (waardoor zij als een bedreiging voor hun gezag werden geneutraliseerd). »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

definiciones-de.com - 1998 - 2021