Zoek op letter

Encyclopedische artikelen begonnen met letter E

  pag 1
echelons

echt

echte

echter

echtgenoot

echtgenote

echtgenoten

echtgenotes

echtpaar

echtscheiding

economie

economieën

economisch

economische

edele

edelen

edelman

edelstenen

edelvrouwen

edicten

een

eenheden

eenheid

eenheidsstaat

eenmaal

eenmaking

eens

eentje

eenvoud

eenvoudig

eenvoudige

eenvoudiger

eenvoudigste

eenvoudigweg

eenwording

eer

eerbetonen

eerbetoon

eerbied

eerder

eerdere

eerlijk

eerlijkheid

eerst

eerste

eersten

eet

eetlust

eeuw

eeuwen

eeuwenlang

eeuwenlange

eeuwenoude

eeuwige

eeuwigheid

eeuwse

eeuwwisseling

effect

effecten

effectief

effectieve

efficiënt

efficiënte

efficiënter

efficiëntere

efficiëntie

egalitaire

egoïsme

eieren

eigen

eigenaar

eigenaardig

eigenaardige

eigenaars

eigendom

eigendommen

eigendomsrecht

eigenlijk

eigenlijke

eigenschap

eigenschappen

eiland

eilanden

eind

einde

eindelijk

eindeloze

eindigde

eindigden

eindigt

eindje

eindresultaat

eis

eisen

eiste

eisten

eiwit

eiwitten

elan

elastisch

elders

electoraat

elegantie

elektriciteit

elektrische

element

elementaire

elementen

elf

elfde

elfduizend

elitaire

elite

eliteklasse

elites

elitevrouwen

elk

elkaar

elkaars

elke

ellende

emancipatie

emanciperen

embargo

emblematisch

emigranten

emigratie

emoties

emotioneel

emotionele

empirisch

empirische

en

encomiendas

endocriene

ene

energetische

energie

enerzijds

engel

enig

enige

enigen

enigszins

enkel

enkele

enorm

enorme

enten

enthousiasme

enthousiast

enthousiaste

entiteit

entiteiten

enz

enzymen

epidemie

epidemieën

epidemische

epinefrine

epische

episode

episodes

equivalent

er

eraan

erachter

eraf

erbarmelijk

erbarmelijke

erbij

ere

erecode

eredienst

eren

eretitel

erfde

erfden

erfelijke

erfenis

erfenissen

erfgenaam

erfgenamen

erg

ergens

erger

ergeren

ergste

erin

erkend

erkende

erkenden

erkennen

erkenning

ermee

ernaar

ernst

ernstig

ernstige

ernstiger

erom

erop

erover

ertoe

eruit

ervan

ervaren

ervaring

ervaringen

erven

ervoeren

ervoor

erwten

escaleerde

essay

essays

essentie

essentieel

essentiële

eten

ethisch

ethische

etnische

evacuatie

evacueren

evangeliën

even

evenals

evenaren

evenmin

evenredige

evenveel

evenwicht

evenwichtig

evenwichtige

evenzeer

evolueerde

evolutie

evolutietheorie

exact

examen

exclusief

exclusieve

excuus

executeerde

executie

exemplaren

exotische

expansie

expansiedrift

expansionisten

expansionistische

expeditie

expedities

experiment

experimentele

experimenten

expliciet

exploitatie

exploratie

explosie

exponenten

export

exporteerden

externe

extra

extreem

extreme

  pag 1
definiciones-de.com - 2020 - 2021 - Licencia CC3